กิตาบุลวุฎูอฺ

กิตาบุลวุฎูอฺ 1-25 (เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 41-65)

จบกิตาบุลวุฎูอฺ//
- เสื้อผ้าเปื้อนนะญาซะฮฺ ละหมาดใช้ได้หรือไม่ ?
- สัมผัสนะญาซะฮฺขณะละหมาด
- น้ำลาย น้ำมูก น้ำหมัก เลือด
- การถูฟัน, สิว้าก (ไม้ข่อย)
- ซุนนะฮฺในการนอนของท่านนบี
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 64;
68- (ต่อ) นะญิสที่ตกลงในน้ำ จะทำอย่างไร, หนูตกลงในถุงเนย
69- หุก่มของน้ำนิ่ง (เมื่อมีนะญาซะฮฺมาปน)
นะญาซะฮฺตกลงในน้ำ มาก/น้อยกว่า 2 กุลละฮ
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 63;
68- นะญิสที่ตกหล่นลงในเนยหรือน้ำ จะทำอย่างไร
- น้ำกิน น้ำใช้ ให้สำรวจ รสชาติ กลิ่น สี ถ้ามีญะนาซะฮฺทำให้น้ำเปลี่ยนรสชาติ กลิ่น หรือสี ก็ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าไม่เปลี่ยน ใช้ได้
- ขน ปีก ของสัตว์ที่ตายไปแล้ว (เช่น ไก่ เป็ด) เอามาใช้ได้หรือไม่ (เช่นทำปากกา)…
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 62; มูลสัตว์นะญิสมั้ย
พื้นที่มีมูลสัตว์ ละหมาดได้มั้ย, ละหมาดที่คอกสัตว์ ?
บาบ 67- (หุก่มของ)ปัสสาวะอูฐ, ปัสสาวะของสัตว์ต่างๆที่กินได้,
ปัสสาวะและมูลของแกะและแพะ, คอกแพะและแกะ ที่มีมูลหรือปัสสาวะ ละหมาดที่นั่นได้หรือไม่
หะดีษ 233…
64- การล้างเลือด (หมายถึง เลือดประจำเดือน); 227 เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดประจำเดือน
65- การล้างน้ำอสุจิที่เสื้อผ้า และขยี้(ถ้ามันแห้ง) และล้างเสื้อผ้าที่โดนจาก(น้ำหรือเลือดของ)สตรี
66- ถ้าล้างญะนาบะฮฺ(อสุจิ) หรือญะนาบะฮฺจากอื่นๆ เช่น เลือดสตรี แล้วไม่เกลี้ยง ฮุก่มคืออะไร
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 60
60- ปัสสาวะของเด็กๆ
- การทำความสะอาดเสื้อผ้าที่โดนปัสสาวะเด็ก
- ปัสสาวะของเด็กชายและเด็กหญิง นะญิสหรือไม่ ?
61- การปัสสาวะยืนหรือนั่ง
62- การปัสสาวะบ้านเพื่อน และการปิดบังด้วยกำแพงหรือรั้ว; ท่านนบีเคยยืนปัสสาวะ แต่ส่วนมากจะนั่ง
-…
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 59;
57- นบีปล่อยให้อะอฺรอบี(ชาวชนบท)ปัสสาวะในมัสยิดจนเสร็จ; การเลือกทำให้สิ่งที่เสียหายน้อยกว่า
58- การราดหรือเทน้ำบนปัสสาวะในมัสญิด
59- เทน้ำบนปัสสาวะ
- ตอบปัญหา -
1. #เลือด ไม่นะญิส แต่นำมาเป็นอาหารไม่ได้, ใส่ในอาหารสัตว์ ?
แยกพลาสมา…
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 58 :
55- ส่วนหนึ่งของบาปใหญ่คือ ไม่ปกปิดขณะปัสสาวะ
- ข้อควรรู้ในการฝังมัยยิต, ฝังมัยยิตในบ้านได้มั้ย ?
56- การล้างปัสสาวะ