กิตาบุลวุฎูอฺ

กิตาบุลวุฎูอฺ 18 (บาบ 55-56)

Submitted by dp6admin on Fri, 22/02/2019 - 07:03
18
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 58 : 55- ส่วนหนึ่งของบาปใหญ่คือ ไม่ปกปิดขณะปัสสาวะ 56- การล้างปัสสาวะ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

กิตาบุลวุฎูอฺ 17 (บาบ 54)

Submitted by dp6admin on Thu, 14/02/2019 - 14:05
17
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 57; 54- การอาบน้ำละหมาด แม้จะไม่มีหะดัษ(เล็ก), เมื่อไหร่ที่จะวาญิบต้องอาบน้ำละหมาด ?,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

กิตาบุลวุฎูอฺ 15 (บาบ 49-50)

Submitted by dp6admin on Sat, 26/01/2019 - 21:32
15
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 55 การเช็ดบนรองเท้า(ถุงเท้า), การเสียน้ำละหมาด
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

กิตาบุลวุฎูอฺ 14 (บาบ 46-48)

Submitted by dp6admin on Sat, 19/01/2019 - 15:48
กิตาบุลวุฎูอฺ 14
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 54;
46- การอาบน้ำละหมาดในเตาร์(กะละมังเล็ก)
47- การอาบน้ำละหมาดด้วยปริมาณนั้น 1 มุด (2 กอบมือ)
48- การเช็ดบนรองเท้าทั้งสองข้าง


วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42)

Submitted by dp6admin on Mon, 24/12/2018 - 18:09
กิตาบุลวุฎูอฺ 11 (บาบ 40-42)
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 51; บาบ 40- การใช้ส่วนเหลือของน้ำละหมาดของผู้คน(มาอฺมุสตะอฺมัล)
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39)

Submitted by dp6admin on Sat, 08/12/2018 - 23:40
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  50 : กิตาบุลวุฎูอฺ 10 (บาบ 37-39)
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 50 37- หมดสติ เสียน้ำละหมาด? 38-เช็ดศีรษะ 39-ล้างเท้า
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36)

Submitted by dp6admin on Wed, 28/11/2018 - 17:14
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 49 : กิตาบุลวุฎูอฺ 9 (บาบ 36)
หัวข้อเรื่อง
36- การอ่านอัลกุรอานภายหลังจากมีหะดัษ
หะดัษ - เหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาด
หะดัษเล็ก ต้องอาบน้ำละหมาด
หะดัษใหญ่ ต้องอาบน้ำญะนาบะฮฺ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On