กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35 เสียน้ำละหมาด)

Submitted by dp6admin on Fri, 16/11/2018 - 21:19
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 48; สิ่งที่ออกจากร่างกาย (ที่ไม่ใช่ทวารหนัก/เบา) เสียน้ำละหมาดหรือไม่, หัวเราะในขณะละหมาด,
34- ผู้ที่เห็นว่าไม่มีการอาบน้ำละหมาด ยกเว้นสิ่งที่ออกจากสองทวาร
35- ช่วยผู้อื่นอาบน้ำละหมาด
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
48.00 mb
ความยาว
62.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-350

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ المَخْرَجَيْنِ: مِنَ القُبُلِ وَالدُّبُرِ
34- ผู้ที่เห็นว่าไม่มีการอาบน้ำละหมาด ยกเว้นสิ่งที่ออกจากสองทวาร

สิ่งที่ออกจากร่างกาย (ที่ไม่ใช่ทวารหนัก/เบา) เสียน้ำละหมาดหรือไม่
ไม่เสีย เช่น เหงื่อ น้ำตา น้ำมูก เสมหะ น้ำลาย
บางอย่างมีความขัดแย้งว่าเสียหรือไม่เสีย เช่น
- เลือดจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่สองทวาร
- ผายลมจากทวารเบา(ช่องคลอด)

-- หน้า 46 --
ทัศนะของ อิบนุอับบาส - อาบน้ำละหมาดเฉพาะทุกสิ่งที่ออกจากทวารหนักและเบา
4:43 ...จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด ขณะที่เป็นผู้มีญะนาบะฮ์ นอกจากผู้ที่ผ่านทางไปเท่านั้น จนกว่า

พวกเจ้าจะอาบน้ำ และหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง "หรือคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้ามาจากที่

ถ่ายทุกข์" หรือพวกเจ้าสัมผัสผู้หญิง..."
- หัวเราะในละหมาด - ไม่เสียน้ำละหมาด แต่เสียละหมาด (และเสียมารยาท) ให้ละหมาดใหม่

อัลหะซัน - อาบน้ำละหมาด โดยลูบรองเท้า แล้วไปถอดรองเท้า ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่
- ประโยชน์ของการเรียนรู้ทัศนะต่างๆ

-- เลือดออก(นอกจากสองทวาร) เสียน้ำละหมาดหรือไม่ ? --
 อบูฮุรอยเราะฮฺ “ไม่มีการอาบน้ำละหมาด ยกเว้นมีหะดัษ” (หะดัษคืออะไร)
 ญาบิร, สงครามซาตุรริกออฺ(เศษผ้า) - เศาะฮาบะฮฺโดนธนูจนเลือดไหล ขณะละหมาด ไม่ยอมเลิก

ละหมาด ละหมาดจนเสร็จ เลือดจึงไหลมาก -- ไม่เสียละหมาด
หะซัน บัศรี (เป็นตาบิอีน ที่ทันหลายสงครามของเศาะฮาบะฮฺ และได้รายงาน) - ศฮบ.-ตาบิอีน ละหมาด

ขณะละหมาดเลือดไหล มีแผล
ฏอวูส - อุละมาอฺมะดีนะฮฺ บอกว่า สำหรับเลือดนั้นไม่มีการอาบน้ำละหมาด
เลือดกำเดาที่ออกจากจมูก มีข้อขัดแย้ง แต่ที่ถูกต้องคือ ไม่เสีย
อิบนุอุมัร บีบสิว(หรือฝี) ทำให้เลือดออก และท่านไม่ได้อาบน้ำละหมาด
อิบนุอบีเอาฟา (ศฮบ) ไอเป็นเลือด
อิบนุอุมัรและอัลหะซัน ฟัตวาสำหรับคนที่ทำฮิญามะฮฺ(กอกเลือด)

-- สิ่งที่ออกจากสองทวานแล้วทำให้เสียน้ำละหมาด --

176 การนั่งรอละหมาด(ที่มัสยิด) มีผลบุญเหมือนการละหมาด แต่ถ้าเสียน้ำละหมาด(มีหะดัษ) ก็ไม่ถือว่าไม่อยู่ในการละหมาดแล้ว, มีผู้ถามว่า "หะดัษคืออะไร",177 ผายลม ทำให้เสียน้ำละหมาด
178 น้ำมะซี (ออกด้วยความใคร่ ไม่พุ่ง)
179 มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีน้ำมะนียฺออก
180 เมื่อมีญะนาบะฮฺและมีธุระด่วน ให้อาบน้ำละหมาดก่อน

بَابٌ: الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ
35- ช่วยผู้อื่นอาบน้ำละหมาด

WCimage
กิตาบุลวุฎูอฺ 8 (บาบ 34-35)