กิตาบุลวุฎูอฺ 20 (บาบ 60-63 การปัสสาวะ)

Submitted by dp6admin on Sat, 09/03/2019 - 12:02
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 60
60- ปัสสาวะของเด็กๆ
- การทำความสะอาดเสื้อผ้าที่โดนปัสสาวะเด็ก
- ปัสสาวะของเด็กชายและเด็กหญิง นะญิสหรือไม่ ?
61- การปัสสาวะยืนหรือนั่ง
62- การปัสสาวะบ้านเพื่อน และการปิดบังด้วยกำแพงหรือรั้ว; ท่านนบีเคยยืนปัสสาวะ แต่ส่วนมากจะนั่ง
- ปัสสาวะที่กระเด็นโดนเสื้อผ้า(หรือสงสัย) ทำอย่างไร ต้องทำความสะอาดให้เกลี้ยงหรือไม่ ?
63- การปัสสาวะที่ที่ดินต่ำของกลุ่มอื่น
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
22 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1440
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
22.80 mb
ความยาว
28.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-427

بَابُ بَوْلِ الصِّبْيَانِ
60- ปัสสาวะของเด็กๆ  (การทำความสะอาดเสื้อผ้าที่โดนปัสสาวะเด็ก)

หะดีษ 222-223 นบีพรมน้ำบนปัสสาวะเด็ก บนเสื้อท่าน (ลูกอุมมุก็อยส์ ยังไม่หย่านม) - ในรายงานอื่น นบีแยกชัดเจนว่า ปัสสาวะเด็กหญิงให้ล้าง แต่ปัสสาวะเด็กชายที่กินแต่นมให้พรม
ทารกแรกเกิดชาย หญิง กินนมแม่อย่างเดียว -- อุละมาอฺมี 3 ทัศนะ
1- ซักหมด ไม่ว่าชายหรือหญิง
2- พรมหมด (ถ้าเด็กชายพรมได้ หญิงก็พรมได้)
3- นบีจำแนกระหว่างเด็ก ช และ ญ  
ดช กินนมแม่อย่างดียว ไมต้องซัก ให้พรมน้ำ
ดญ ซักทั้งหมด ไม่ว่าจะกินนมแม่หรืออย่างอื่น
ทารกแรกเกิดชายหญิง กินนมแม่และกินอย่างอื่นด้วย หรือกินอย่างอื่น(ที่ไม่ใช่นมแม่) -- (สิ่งที่เลอะปัสสาวะ)ต้องซักหมด

بَابُ البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا
61- การปัสสาวะยืนหรือนั่ง

بَابُ البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالحَائِطِ
62- การปัสสาวะบ้านเพื่อน และการปิดบังด้วยกำแพงหรือรั้ว
- ท่านนบีเคยยืนปัสสาวะ แต่ส่วนมากจะนั่ง เพราะปลอดภัยในเรื่องปัสสาวะกระเด็นและปกปิดมากกว่า
- ปัสสาวะที่กระเด็นโดนเสื้อผ้า(หรือสงสัย) ทำอย่างไร ต้องทำความสะอาดให้เกลี้ยงหรือไม่ ?

بَابُ البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ
63- การปัสสาวะที่ที่ดินตำของกลุ่มอื่น

226

คำถาม - ชาวอาหรับจากเผ่าญุรฮุม  (อาหรับที่สูญพันธุ์ - อรับบาอิดะฮฺ)

นบีอิสมาอีลไม่ใช่อาหรับ แต่ภรรยาเป็นอาหรับ

 

WCimage
60