กิตาบุลวุฎูอฺ 14 (บาบ 46-48)

Submitted by dp6admin on Sat, 19/01/2019 - 15:48
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 54;
46- การอาบน้ำละหมาดในเตาร์(กะละมังเล็ก, ห้ามใช้ทอง-เงิน)
47- การอาบน้ำละหมาดด้วยปริมาณนั้น 1 มุด (2 กอบมือ)
48- การเช็ดบนรองเท้าทั้งสองข้าง (การเช็ดบนถุงเท้า, ลักษณะของถุงเท้าที่ใช้ได้)


สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
12 ญุมาดัลอูลา 1440
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
60.00 mb
ความยาว
70.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-389

بَابُ الوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ
46- การอาบน้ำละหมาดในเตาร์(กะละมังเล็ก)

ติส - กะละมังใหญ่
เตาร์ - กะละมังเล็ก

- ห้ามใช้ภาชนะทองหรือเงิน
- การสูดน้ำเข้าปากและจมูกในตักเดียว
หะดีษ 200 น้ำพุ่งระหว่างนิ้วท่านนบี ให้เศาะฮาบะฮฺอาบน้ำละหมาด
- มุอฺญิซาต(อัศจรรย์) มี 2 ชนิด

بَابُ الوُضُوءِ بِالْمُدِّ
47- การอาบน้ำละหมาดด้วยปริมาณนั้น 1 มุด (2 กอบมือ)

คลิป - การอาบน้ำละหมาดด้วยปริมาณน้ำ 1 มุด(2 กอบมือ)
คลิป - การเดินทางแสวงหาความรู้ของอิมามบุคอรียฺ

بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ
48- การเช็ดบนรองเท้าทั้งสองข้าง

การเช็ดบนถุงเท้า ทำได้หรือไม่ ? มีเงื่อนไขอย่างไร ?

หะดีษ 202 นบีอาบน้ำละหมาดโดยเช็ดรองเท้า

- ชีอะฮฺไม่เช็ดรองเท้า (เพราะรายงานเช็ดรองเท้าทั้งหมดเป็นเศาะฮาบะฮฺ) แต่เช็ดเท้า (ไม่ล้างเท้า)
- เหตุใดอิมามมาลิกจึงไม่ห็นด้วยกับการเช็ดรองเท้า ?

WCimage
กิตาบุลวุฎูอฺ 14