กิตาบุลวุฎูอฺ 23 (บาบ 68 นะญิสตกในน้ำ)

Submitted by dp6admin on Thu, 28/03/2019 - 19:41
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 63;
68- นะญิสที่ตกหล่นลงในเนยหรือน้ำ จะทำอย่างไร
- น้ำกิน น้ำใช้ ให้สำรวจ รสชาติ กลิ่น สี ถ้ามีญะนาซะฮฺทำให้น้ำเปลี่ยนรสชาติ กลิ่น หรือสี ก็ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าไม่เปลี่ยน ใช้ได้
- ขน ปีก ของสัตว์ที่ตายไปแล้ว (เช่น ไก่ เป็ด) เอามาใช้ได้หรือไม่ (เช่นทำปากกา) ฮัมมาด บอกว่าไม่เกี่ยว (ใช้ได้)
- เครื่องใช้ที่ทำจากกระดูกสัตว์ตาย (เช่น หวี ภาชนะใส่ของใช้หรืออาหาร นำม)าใช้ได้ ซื้อขายได้
- ตามหลักการศาสนา สิ่งที่เป็นนะญิส ซื้อขายไม่ได้
- อุจจาระคน ซื้อขายได้หรือไม่ ?
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
17.40 mb
ความยาว
18.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالمَاءِ
68- นะญิสที่ตกหล่นลงในเนยหรือน้ำ จะทำอย่างไร

- น้ำกิน น้ำใช้ ให้สำรวจ รสชาติ กลิ่น สี ถ้ามีญะนาซะฮฺทำให้น้ำเปลี่ยนรสชาติ กลิ่น หรือสี ก็ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าไม่เปลี่ยน ใช้ได้
- ขน ปีก ของสัตว์ที่ตายไปแล้ว (เช่น ไก่ เป็ด) เอามาใช้ได้หรือไม่ (เช่นทำปากกา) ฮัมมาด บอกว่าไม่เกี่ยว (ใช้ได้)
- เครื่องใช้ที่ทำจากกระดูกสัตว์ตาย (เช่น หวี ภาชนะใส่ของใช้หรืออาหาร นำม)าใช้ได้ ซื้อขายได้
- ตามหลักการศาสนา สิ่งที่เป็นนะญิส ซื้อขายไม่ได้
- อุจจาระคน ซื้อขายได้หรือไม่ ?

 

WCimage
23