กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43)

Submitted by dp6admin on Sat, 05/01/2019 - 21:51
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 52
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
21 เราะบีอุ้ลอาคอร 1440
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
47.00 mb
ความยาว
56.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-379

بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ
43- การอาบน้ำละหมาดของชายกับภรรยาของเขา, การอาบน้ำละหมาดของชาย กับภรรยาของเขา และน้ำที่เหลือจากการอาบน้ำละหมาดของสตรี

หะดีษ 193 - สมัยนบีบรรดาชายและหญิง จะอาบน้ำละหมาดพร้อมๆกัน - การตีความหะดีษ ข้ดแย้งกัน

- ทัศนะต่างๆของอุละมาอฺในเรื่องการปะปนชายหญิง
- ความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจหะดีษ ทำให้เกิดทัศนะที่แตกต่างทางวิชาการ
- เมื่อนักวิชาการมีทัศนะแตกต่าง เราจะตามใคร ? วางตัวอย่างไร ?

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
WCimage
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ  52 : กิตาบุลวุฎูอฺ 12 (บาบ 43)