กิตาบุลวุฎูอฺ 3 (บาบ 13-14)

Submitted by admin on Fri, 28/09/2018 - 11:56
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 43: การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย
18 มุฮัรรอม 1440
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
54.00 mb
ความยาว
65.00 นาที
รายละเอียด

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-295

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ

13- การออกของสตรีไปยังการถ่ายทุกข์(หนัก)


ความจำเป็นในศาสนา ทำให้สังคมพัฒนามากขึ้น

การออกแบบทางสถาปนิก ต้องปรับให้ตรงกับหลักการศาสนา เช่น ที่ฉีดชำระในห้องน้ำอยู่ทางขวา, ทำห้องน้ำให้มิดชิด, ฯลฯ

ยังไม่มีการรวบรวมหัวข้อที่เกี่ยวกับ "วิถีชีวิตของมุสลิม" เพื่อฉายภาพมะดีนะฮฺในยุคสมัยของท่านนบี

หะดีษ 146 ภรรยานบีจะออกตอนกลางคืนเพื่อไปถ่ายทุกข์, อุมัรบอกกับนบีนบีว่าให้ภรรยาท่านอยู่บ้าน แม้ถ่ายทุกข์ก็อย่าให้ออกเลย

- ความหมายของ "หิญาบ" มี 2 ประการ ส่วนของมุสลิมะฮฺที่ต้องปกปิด

- ส่วนที่อนุโลมให้เปิดเผยได้ เช่น (หลังเท้าเป็นเอาเราะฮฺ) ฝ่าเท้า (ขณะละหมาด),

- หลังเท้ามุสลิมะฮฺ เป็นเอาเราะฮฺ แต่ฝ่าเท้าไม่เป็นเอาเราะฮฺ ถ้าเปิดเผยขณะละหมาด ถือว่าละหมาดเศาะฮฺ

بَابُ التَّبَرُّزِ فِي البُيُوتِ

14- การถ่ายทุกข์ในบ้าน