ชะอฺบานกับภารกิจที่น่าปฏิบัติและไม่น่าปฏิบัติ

Submitted by dp6admin on Mon, 13/07/2009 - 17:55
หัวข้อเรื่อง
- ความสำคัญของปฏิทินอิสลาม,
- ความประเสริฐของเวลาต่างๆ,
- ความหมายของ "ชะอฺบาน",
- ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน,
- การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน - ถือทั้งเดือนได้ไหม ?, วันสงสัย
- การละหมาดค่ำคืนนิสฟุชะอฺบาน เริ่มเมื่อปี ฮ.ศ.448 ที่มัสจิดอัลอักซอ
- ทัศนะของอุละมาอฺต่อการละหมาดในค่ำคืนนิสฟุชะอฺบาน
- ละหมาดบะรออะฮฺ, ละหมาดตะเลาะบะลอ ฯลฯ มีหลักฐานจากท่านนบีหรือสะลัฟหรือไม่
- ดุอาอฺนิสฟุชะอฺบาน
- บทเรียนสำคัญจากเดือนชะอฺบาน
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

 

WCimage
ชะอฺบานกับภารกิจที่น่าปฏิบัติและไม่น่าปฏิบัติ