มีอะไรในเดือนชะอฺบาน ?

Submitted by dp6admin on Mon, 13/07/2009 - 18:00
หัวข้อเรื่อง
การเปลี่ยนกิบลัต,
ละหมาดตะเลาะบะลอ,
สะเดาะเคราะห์,
การละหมาดในคืนนิสฟูชะอฺบาน,
ลัยละตุ้ลก็อดรฺ,
สถานที่
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
5.60 mb
ความยาว
47.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี