นะศีหะฮฺเดือนรอมฎอน

Submitted by dp6admin on Sun, 26/06/2016 - 05:00

 playlist นะศีหะฮฺรอมฎอน

  • จากพวกเจ้านั้นมีผู้ที่ประสงค์ดุนยาและจากพวกเจ้านั้นมีผู้ที่ประสงค์อาคิเราะฮฺ (3 รอมฎอน) - บทเรียนจากสงครามอุฮุด, อันตรายของดุนยา, ทำอย่างไรให้สังคมตั้งเป้าหมายต่ออาคิเราะฮฺมากกว่าดุนยา?
ประเภทเนื้อหา