การถือศีลอด(ศิยาม)

รับฟังรายละเอียด : https://whiteflix.tv/watch/series/253/16309

1. ดุอาอฺที่ดียิ่งคือดุอาอฺที่สืบต่อเนื่องจากท่านร่อซูลุลลอฮฺ…


คำถาม : เป็นโรคหอบแล้วต้องพ่นยาหอบ เสียบวชหรือไม่

คำตอบ :

การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน (สู่อีมานที่มั่นคง 82)
เพื่อความสำเร็จในเดือนรอมฎอน
3- การที่ผู้ชายได้อ่าน(อัลกุรอ่าน)บนตักภรรยาขณะที่มีประจำเดือน
4- ผู้ที่เรียกเฮฎ(ประจำเดือน)ว่า นิฟาส
5- การสัมผัสหญิงที่มีประจำเดือน
6- สตรีที่มีประจำเดือนให้ละทิ้งการถือศีลอด