อัลกุรอานคือแสงสว่าง

อัลกุรอานคือแสงสว่าง

Submitted by dp6admin on Thu, 15/04/2021 - 21:42

นะศีหัตหลังศุบฮิ ณ มุศ็อลลา White channel
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
15 รอมฎอน 1435 (13 ก.ค.57)

ความยาว(นาที)
10 นาที