เดือนรอมฎอน

ทำอิบาดะฮฺให้มาก ทำงานบ้านไป ทำอิบาดะฮฺไปด้วย อย่าเสียเวลากับการทำอาหารมากเกินไป
มุสลิมะฮฺที่มีประจำเดือน ทำอิบาดะฮฺได้ทุกอย่าง เช่น ซิกรุลลอฮฺ ศ่อดะเกาะฮฺ ฟังกุรอาน ฯลฯ ยกเว้นที่ศาสนาห้าม คือ ถือศีลอด จับหรืออ่านกุรอาน

- เกี่ยวกับการดูดวงจันทร์เพื่อการเข้าเดือนใหม่ในอิสลาม

ท่านนบีละหมาดกิยามุลลัยลฺแล้วออกมาที่มัสจิดเพื่อบอกเศาะฮาบะฮฺว่าลัยละตุ้ลก็อดรฺเป็นคืนไหน แต่มีชายสองคนทะเลาะกัน ความรู้ในเรื่องนี้จึงถูกยึดไป ท่านนบีจำไม่ได้แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่้องดีสำหรับพวกท่าน จงแสวงหามันใน 7 9 5 คืนสุดท้าย(ของเราะมะฎอน)

- อาชีพที่ทำไม่ได้ ไม่ว่าจะนอกหรือในเดือนเราะมะฎอน คือค้าขายของหะรอม เช่น กระท่อม กัญชา
- อาชีพที่หะล้าลทุกเวลา เช่น ซ่อมรถ 
- อาชีพที่อาจะมีปัญหาคือ…