เดือนรอมฎอน

แบบฉบับจากบรรดาสะลัฟ
กิยามุลลัยลฺ = ละหมาดกลางคืน
ให้ศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องหลังรอมฎอน
3 เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอานเดือนรอมฎอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#ละหมาดฟัรฏูในเวลา. ช่วงต้นของเวลาประเสริฐที่สุด ช่วงอนุญาต ช่วงเวลาจำเป็น
~ละหมาดช่วงต้นของเวลาคือเรื่องของชีวิต
#ท่านนบีส่งเสริมให้อ่านอัลกรุอานให้มากอยู่ใกล้ชิดกับอัลกรุอานให้มากในเดือนรอมฎอน…

จำเป็นต้องตั้งเจตนาในการถือศีลอดที่เป็นฟัรฎูก่อนเวลาฟัจรฺ

5.1 ได้รับการอภัยโทษ    

ผู้บัญญัติศาสนาได้สนับสนุนให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอน โดยชี้แจงถึงคุณประโยชน์และตำแหน่งอันสูงของมัน ถ้าหากผู้ถือศีลอดมีโทษมากมายเท่าฟองน้ำในทะเล…

รอมฎอนเป็นเดือนแห่งความดีและความจำเริญ ซึ่งอัลลอฮฺตะอาลา มอบให้โดยเฉพาะสำหรับเดือนนี้ ด้วยคุณประโยชน์อันมากมายและชัดแจ้งดังต่อไปนี้

3.1 เดือนแห่งอัลกุรอาน