คลิปสั้น

นัจวา - ซุบซิบ; ฆีบะฮฺ - นินทา
58:10 แท้จริงการซุบซิบนินทากันนั้นเป็นการงานของชัยฏอน เพื่อมันจะก่อความเสียใจให้แก่บรรดามุอฺมิน...
หะดีษ ท่านนบีบอกว่า "ห้ามสองคนซุบซิบ ต่อหน้าบุคคลที่สาม"
- มารยาทชั้นสูงที่อิสลามสอน
- การพูดลับหลัง กรณีที่ทำได้ ? (ไม่ถือว่านินทา…
เราต้องฝึกฝนทำความดีโดยเท่าที่มีทรัพยากร
อย่าตั้งเงื่อนไขในการทำความดี เหมือนมุนาฟิกที่ไม่เข้าร่วมสงครามตะบู๊ก เช่นเดียวกับที่ปาเลสไตน์ มองว่าฮามาสไม่พร้อมด้านอาวุธ และไม่ใช่การจิฮาดที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา ไม่สนับสนุน

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 50 (อายะฮฺ 74-77) | 28/11/66
ถ้าสมมุติว่าอัลลอฮฺได้กำหนดอะจั๊ลของเรา
ว่าปีนี้เนี่ยไม่ถึงเดือนเราะมะฎอน จะเสียชีวิตก่อน
แต่มีโอกาสที่เราจะได้ผลบุญของเดือนเราะมะฎอน
ทำยังไง วิธีนี้ทำยังไง ?
้ให้เราตั้งใจ แล้วก็วางแผนทำความดีเดือนเราะมะฎอน ตั้งแต่ตอนนี้...

#เชคริฎอ อะหมัด สมะดี حفظه الله…
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
Richard McKinney เข้ารับอิสลาม
I Wanted To Kill Muslims — Now I Am One | AJ+
อนุญาตให้ละหมาดจะนาซะฮฺที่กุโบร์หลังจากฝังศพแล้ว สำหรับคนที่ยังไม่ได้ละหมาดจะนาซะฮฺให้มัยยิตนั้น จะมาละหมาดเมื่อไหร่ก็ได้

9:19 และอัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงแนะนำกลุ่มชนที่เป็นผู้อธรรม (ผู้ทำชิริก)
- การทำบาปต่อเนื่อง (มะอฺซิยัต, ความผิด, ฝ่าฝืน) เป็นเหตุให้ไม่ได้รับทางนำ
- เมาเหล้า - เมาบอล -- ไม่มีสติเหมือนกัน

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65