จงอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ (นะศีหะฮฺ 5 รอมฎอน 1437)

Submitted by dp6admin on Sun, 12/06/2016 - 02:08
หัวข้อเรื่อง
6:151 จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่าท่านทั้งหลายจงมากันเถิด ฉันจะอ่านให้ฟังสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ห้ามไว้แก่พวกท่านคือ *พวกเจ้าอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์*
และจงทำดีต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองจริง ๆ และอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้า เนื่องจากความจนเราเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า และแก่พวกเขา และจงอย่าเข้าใกล้บรรดาสิ่งชั่วช้า ทั้งที่เปิดเผยและที่ปกปิด และอย่าฆ่าชีวิต ที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ นอกจากด้วยสิทธิอันชอบธรรมเท่านั้น นั่นแหละที่พระองค์ได้ทรงสั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจะใช้ปัญญา
(ซูเราะฮฺ อัลอันอาม)
สถานที่
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
5 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
1.70 mb
ความยาว
7.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

 
 
 

WCimage
จงอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ (นะศีหะฮฺ 5 รอมฎอน 1437)