เนื้อหาซูเราะฮฺอัลอันฟาลและอัตเตาบะฮฺ (มุนาฟิก) -23 รอมฎอน 1435

Submitted by dp6admin on Mon, 21/07/2014 - 14:28
หัวข้อเรื่อง
เป็นซูเราะฮฺเดียวกันหรือแยกกัน, การจัดอายะฮฺ/ตั้งชื่อซูเราะฮฺ, มุนาฟิก, อัตเตาบะฮฺ(อัลฟาติหะฮฺ),
สถานที่
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
23 รอมฎอน 1435
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
6.50 mb
ความยาว
27.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด