ซูเราะตุตเตาบะฮฺ

- ความสำคัญของการศึกษา #ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ - เพื่อชี้แจงการบิดเบือนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักการอิสลาม
- #การบิดเบือนคำสอนอิสลาม ที่เกิดขึ้นหลัง 911
- ความเชื่อที่ว่า "#มุสลิมส่วนมากหัวรุนแรง" ?
- ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอิสลามกับต่างศาสนิก
ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ไม่มี "บิสมิลลาฮิรเราะหฺมานิรเราะฮีม" ตอนต้นซูเราะฮฺ
- การรวบรวมและเรียงลำดับซูเราะฮฺในอัลกุรอาน
1- อัตเตาบะฮ การกลับตัวของ ศฮบ 3 ท่านที่มีพฤติกรรมเหมือน #มุนาฟิก แล้วอัลลอฮฺรับการเตาบัตของพวกเขา
2- บะรออะฮ
3 - อิบนุอับบาสเรียก อัลฟาฎิฮะฮฺ (แฉ) الفاضحة
4 - อัลมุบะอฺษิเราะฮฺ (วงแตก) المبعثرة ทำให้มุนาฟิกวงแตกหลังแอบซุบซิบวางแผน แล้วอัลลอฮฺมาแฉ
- เนื้อหาโดยรวมของซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ
- เนื้อหาคล้ายอันฟาล (อันฟาลมาหลังสงครามบัดร ซึ่งเป็นสงครามแรก (ปีที่ 2) เนื้อหาเน้นศัตรูภายนอก)
- อัตเตาบะฮฺประทานลงมา(ทั้งซูเราะฮฺ) หลังสงครามตะบู๊ก (สงครามสุดท้าย หลังพิชิตมักกะฮฺ (ปีที่ 9) ยกทัพไป แต่ไม่ได้ทำสงคราม)…