ทำไมต้องศึกษาซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ?

ทำไมต้องศึกษาซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ?

Submitted by dp6admin on Wed, 21/09/2022 - 14:26
หัวข้อเรื่อง
- ความสำคัญของการศึกษา #ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ - เพื่อชี้แจงการบิดเบือนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักการอิสลาม
- #การบิดเบือนคำสอนอิสลาม ที่เกิดขึ้นหลัง 911
- ความเชื่อที่ว่า "#มุสลิมส่วนมากหัวรุนแรง" ?
- ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอิสลามกับต่างศาสนิก

จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 2 (อายะฮฺ 1-3)"

ความยาว(นาที)
11 นาที
วันที่