ตัฟซีรซูเราะตุตเตาบะฮฺ 4 ครั้งที่ 21-28

Submitted by admin on Tue, 29/04/2014 - 23:29

سورة التوبة 
IslamInThailand mp3 player
 
 

คลิ้กที่  เพื่อดาวน์โหลด

--- ซูเราะตุตเตาบะฮฺ ภาษาอาหรับพร้อมความหมาย ---

القرآن الكريم » تفسير ابن كثير 

ดาวน์โหลด (คลิ้กขวา บันทึกเป็น...) :   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

 
ครั้งที่ อายะฮฺ เนื้อหา ดาวน์โหลด
21

60

60. แท้จริงทานทั้งหลายนั้น สำหรับบรรดาผู้ที่ยากจน และบรรดาผู้ที่ขัดสน และบรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมัน และบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขาสนิทสนม(มุอัลลัฟ) และในการไถ่ทาส และบรรดาผู้ที่หนี้สินล้นตัว...
- เศาะฮาบะฮฺเรียกว่า ซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ (ซูเราะฮฺทีเปิดเผยความเลวร้ายของพวกมุนาฟิกีน)
- ซะกาต มี 2 ประเด็นสำคัญ 1-บทบัญญัติเกี่ยวกับเงินซะกาต (หรือทรัพย์สินที่ต้องออกซะกาต) 2-ผู้รับซะกาต จะให้ซะกาตกับใครได้บ้าง
- เศาะดะเกาะฮฺที่เป็นวาญิบ (ฟะรีเฎาะฮฺ), 8 กลุ่มที่มีสิทธิรับซะกาต 
- เศาะดะเกาะฮฺ ตะเฏาวัวะ การบริจาคที่เป็นซุนนะฮฺ
- บัยตุลมาล
22

60-63

การบริจาคทาน, ผู้มีสิทธิรับซะกาต, ลักษณะของมุนาฟิกีน
60. ...และในการไถ่ทาส และบรรดาผู้ที่หนี้สินล้นตัว และในทางของอัลลอฮ์ และผู้ที่อยู่ในระหว่างเดินทาง ทั้งนี้เป็นบัญญัติอันจำเป็นซึ่งมาจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ
 
23

64-70

- ลักษณะของมุนาฟิก
- ซูเราะฮฺนี้มีมากกว่า 70 ชื่อ "อัตเตาบะฮฺ" หรือ "อัลฟาฎิหะฮฺ" (เปิดเผยความเลวร้ายของมุนาฟิกีน)
- สงครามตะบู๊ก - พวกมุนาฟิกนำเรื่องของอัลลอฮฺ ร่อซูล และเศาะฮาบะฮฺมาพูดเยาะเย้ย พูดล้อเล่น
ท่านนบีก็พูดเล่น แต่ท่านไม่พูดเท็จ, ห้ามเล่าเรื่องเท็จเพื่อให้คนหัวเราะ
- เหตุการณ์ดูหมิ่นท่านนบีในสมัยชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺ - บทลงโทษ, ตกมุรตัด?, เตาบัตได้หรือไม่?
 
24 71-74
ลักษณะของมุอฺมินีน (ผู้ศรัทธา)
- มุงกัร, อัลอะซีซ
- ลักษณะของสวนสวรรค์, สวรรค์มีกี่ตำแหน่ง(กี่ชั้น), อัลฟิรเดาส์, อัลวะซีละฮฺ, 
- บทบัญญัติสำหรับผู้ปฏิเสธ (กุฟฟาร, มุนาฟิกีน)
- ท่านนบีใช้ดาบ 4 ชนิด 1-สำหรับมุชริกีนอาหรับที่อยู่ในเกาะอาหรับ 2- ดาบสำหรับผู้ปฏิเสธทีเป็นยะฮูดและนะศอรอ 3-สำหรับมุนาฟิกีน 4-ดาบสำหรับผู้อธรรม(สมัยนบีไม่เคยเกิดขึ้น, เกิดครึ้งแรกในยุคท่านอะลี ต่อสู้กับเคาะวาริจญฺ)
- มุนาฟิก 15 คนที่วางแผนทำร้ายท่านนบี (มี 3 คนที่นบีให้อภัย, 12 คนฮุซัยฟะฮฺเก็บรายชื่อไว้)
25 75-85 ลักษณะของมุนาฟิก
- "วะมินฮุม" ในซูเราะฮฺนี้หมายถึง มุนาฟิกีน

- เหตุการณ์ ษะอฺละบะฮฺไม่ออกซะกาต เป็นรายงานที่มีสายสืบอ่อนแอ
- เรื่องที่มักมีหะดีษเมาฎัวะอฺ - การตอบแทนสวรรค์นรก, ประวัตินบี, นะชีดฏอละอันบัดรุ, แมงมุมนกพิราบหน้าถ้ำ, หะดีษอิสรออเมียะรอจ, ความหมายอัลกุรอาน, ความประเสริฐของแต่ละซูเราะฮฺ
- อัลลอฮฺลงโทษพวกมุนาฟิก
- ลักษณะมุนาฟิก สัญญาแล้วผิดสัญญา, ไม่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺและไม่สนับสนุนด้วย,
- ความสัมพันธ์ของนบีและมุอฺมิน กับบรรดามุนาฟิกีน
- การขออภัยโทษหรือขอดุอาอฺให้แก่มุนาฟิก ไม่ได้  แต่ขอให้อัลลอฮฺฮิดายะฮฺเขาได้
- สงครามตะบู๊ก พวกมุนาฟิกบอกว่าอากาศร้อน อย่าไปเลย แต่ไฟนรกร้อนกว่า -- ให้มุอฺมินชั่งระหว่างความลำบากในดุนยา กับการลงโทษในอาคิเราะฮฺ
- อย่าละหมาดญะนาซะฮฺให้มุนาฟิก และอย่ายืนขอดุอาอฺที่หลุมฝังศพพวกเขา -- สำหรับคนที่มีข้อมูลแน่นอนว่าเป็นมุนาฟิก

26 86-99

ลักษณะมุนาฟิก, ผู้ที่ไม่ร่วมรบสงคราตะบู๊ก, ชาวอาหรับชนบท

27 100-110

- ชาวมุฮาญิรีน คือ ผู้ที่อพยพมาหานบี มีทั้งชาวมักกะฮฺและชาวเมืองอื่น เช่น อบูฮุรอยเราะฮฺเป็นมุฮาญิรนีที่ไม่ใช่ชาวมักกะฮฺ
- ชาวอันศอร คือผู้ช่วยเหลือท่านนบี เป็นตำแหน่งเฉพาะชาวมะดีนะฮฺที่เป็นผู้ศรัทธาและเสียสละเพื่ออิสลาม
- มัสญิดฎิรอร

28 111-129
 ลักษณะของมุนาฟิก
 ความเมตตาของท่านนบีต่อผู้ศรัทธา