ตัฟซีรซูเราะตุตเตาบะฮฺ 2 ครั้งที่ 6-10

Submitted by dp6admin on Sat, 22/06/2019 - 10:35
สถานที่
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

--- ซูเราะตุตเตาบะฮฺ ภาษาอาหรับพร้อมความหมาย ---

ดาวน์โหลด (คลิ้กขวา บันทึกเป็น...) :  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

 
ครั้งที่ อายะฮฺ เนื้อหา ดาวน์โหลด/ฟัง (mp3)
6

12-15

 

 - สัญญากับมุชริกีน, ซะอดฺ อิบนุอบีวักกอส สังหารบิดา, ท่านอะลี, เคาะวาริจญฺ, อะอิมมะตุลกุฟรฺ(ผู้นำแห่งการปฏิเสธ)ที่ต้องต่อต้าน, การตำหนิศาสนาในยุคของอิบนุตัยมียะฮฺ, อัฏฏอฆูต
 - ชนิดของญิฮาด ญิฮาดุดดะฟะอฺ(ปกป้อง)และญิฮาดุฏเฏาะลัฟ(เผยแผ่ศาสนา); อิสลามไม่ได้ถูกเผยแผ่ด้วยดาบ
 
    
7

16

16. หรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะถูกปล่อยไว้ โดยที่อัลลอฮฺยังมิได้ทรงรู้ บรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้า และมิได้ยึดถือเพื่อนสนิท อื่นจากอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ และอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลาย และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
- การบัญญัติญิฮาดในด้านอีมาน
- การคัดเลือกมิตรและศัตรู, ญิฮาดเป็นบททดสอบเพื่อแยกแยะระหว่าง มุสลิม-มุนาฟิก, ผู้พูดจริง-เท็จ
- มุนาฟิกีนไม่ชอบญิฮาด เพราะไม่พร้อมเสียสละเพื่อศาสนา
- อัลกอฎออฺ-กัลกอดัร ข้อตักเตือนและคำแนะนำในเรื่องการกำหนดของอัลลอฮฺ
8

17-19

17. “ไม่บังควรแก่มุชริกทั้งหลายที่จะบูรณะบรรดามัสยิดของอัลลอฮฺ ในฐานะที่พวกเขายืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองแล้ว ซึ่งการปฏิเสธศรัทธา ชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาไร้ผล และในนรกนั้นพวกเขาจะอยู่ตลอดกาล”
18. “แท้จริงที่จะบูรณะบรรดามัสยิดของอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และวันปรโลก และได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และชำระซะกาต และเขามิได้ยำเกรงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น ดังนั้นจึงหวังได้ว่า ชนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้อยู่ในหมู่ผู้รับคำแนะนำ
- สาเหตุแห่งการประทานอายะฮฺ 17-18
- ความประเสริฐของการกระทำต่างๆ สำหรับบรรดาผู้ศรัทธา
- การจัดระเบียบดูแลบัยตุลลอฮฺของลูกหลานอับดุลมุฏฏอลิบ
- การบูรณะมัสญิด-อีมาน, ความสำคัญของมัสญิด
- ความศรัทธาในเรื่องพระเจ้า
9

19-24

 

19. “พวกเจ้าได้ถือเอาการให้น้ำดื่มแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ และการบูรณะมัสยิดอัลฮะรอม ดั่งผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และวันปรโลก และต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์กระนั้นหรือ ? เขาเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกัน ณ ที่อัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงแนะนำกลุ่มชนที่เป็นผู้อธรรม
- กระตุ้นอีมานให้ผู้ศรัทธามุ่งสู่เรื่องญิฮาด ความประเสริฐและความยิ่งใหญ่ของการญิฮาด เปรียบเทียบการญิฮาดกับการกระทำอื่นๆ เพื่อให้จิตใจของมุอฺมินพร้อมที่จะเสียสละเพื่อศาสนา
ซูเราะฮฺนี้ถูกประทานในช่วงท้ายชีวิตท่านนบี ซึ่งอิสลามแพร่กระจายไปทั่วเกาะอาหรับ จึงต้องกระตุ้นเรื่องญิฮาดเพื่อปกป้องและรักษาอิสลาม
- ญิฮาดกับการตอบโต้บิดอะฮฺและชีอะฮฺ, ตอบโต้บิดอะฮฺหรือเผยแพร่ซุนนะฮฺดีกว่า, ญิฮาดในอิรัก
- อายะฮฺ 22-24 ปลายซูเราะฮฺอัลฮัชรฺ มีความประเสริฐอย่างไร (มีพระนามของอัลลอฮฺหลายพระนาม, เศาะฮาบะฮฺใช้รักษาไสยศาสตร์)
- หน้า 452 อัลลอฮฺอบรมผู้ศรัทธาอีกเรื่องหนึ่ง 
- อัตตุละกออฺ(ผู้ที่ถูกปล่อย ไม่เป็นทาส) คือผู้ที่อยู่ในมักกะฮฺตลอด ไม่ยอมเข้ารับอิสลาม และเมื่อนบีพิชิตมักกะฮฺแล้ว พวกเขาคิดว่านบีต้องประหารพวกเขาแน่ๆ แต่นบีไม่ทำเช่นนั้น นบียกโทษให้ มี 2 พันคนที่เข้ารับอิสลาม
- นบีไปทำสงครามหุนัยนฺ (ปลายปี ฮ.ศ.8) กองทัพมุสลิมมีหมื่นสองพันคน โดยพาสองพันคนนี้ไปด้วย มุสลิมีนภูมิใจในจำนวนมากของตน โดยลืมนึกถึงความช่วยเหลือของอัลลออฺ ช่วงแรกของสงครามมุสลิมีนถูกตีกระจายหนีไป เหลือท่านนบีที่ยืนหยัด ท่านจึงเรียกชาวมุฮาญิรีนและอันศอร จึงกลับมายืนหยัดสู้ต่อ
- จำนวนไม่สำคัญเท่าอีมาน
24 
10

25-28

- การพิชิตมักกะฮฺ การต่อต้านของเผ่าหะวาซินและษะกีฟ
- สงครามหุนัยนฺ กองทัพมุสลิมมี 12,000 คน ปะทะกับศัตรูที่ลำธารหุนัยนฺ อยู่ระหว่างมักกะฮฺกับฏออิฟ
- ช่วงแรกของสงครามมุสลิมถูกตีหนีกันไปหมด แต่ท่านนบียังยืนหยัดอยู่กับเศาะฮาบะฮฺร้อยคน
- ความกล้าหาญของท่านนบีในสงคราม 
- ท่านนบีเรียก อัศฮาบัชชะญะเราะฮฺ(ชาวต้นไม้ ผู้ที่ทำบัยอะฮฺริดวานกับนบีที่ฮุดัยบียะฮฺ) ที่เคยสัญญาจะต่อสู้ร่วมกับท่านนบี มุสลิมีนจึงกลับมาต่อสู้
- ท่านนบีหยิบทรายกำหนึ่งขึ้นมา และขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ แล้วขว้างทรายไปยังมุชริกีน มีรายงานว่าทรายกำมือเดียวนี้เข้าตาเข้าปากบรรดามุชริกีนจนพ่ายแพ้ไปหนีไปและถูกจับเป็นเชลยจำนวนมาก
- บทเรียนจากสงครามหุนัยนฺ การชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวน 
- หน้า 455
- อายะฮฺ 28 การวางตัวและการคบหากับต่างศาสนิก
WCimage
ตัฟซีรซูเราะตุตเตาบะฮฺ 2 ครั้งที่ 6-10