ตัฟซีรซูเราะตุนนูร

Submitted by dp6admin on Thu, 13/08/2009 - 17:40
สถานที่
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

อัลกุรอาน » ตัฟซีร » ซูเราะตุนนูร

ซูเราะตุนนูร - ซูเราะตุนนูร มีศาสนบัญญัติที่เกี่ยวกับมารยาท บุคคลโดยส่วนตัว ความเชื่อในอัลลอฮฺ ความตระหนักความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าของเรา และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับครอบครัว การแต่งกาย โดยเฉพาะสุภาพสตรี การขออนุญาตเข้าบ้าน การที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร จะต้องมีความเป็นอยู่อย่างไร บทลงโทษเรื่องการทำซินา การใส่ร้าย เหล่านี้มีระบุในซูเราะห์นี้ ซึ่งเป็นซูเราะฮฺที่มีคุณค่าสำหรับครอบครัว

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา จะพูดกับลูกศิษย์ ลูกหลานและเครือญาติว่า ให้สอนลูกหลานศึกษาซูเราะฮฺอันนูร เพราะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้หญิงมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตัวในแบบของอิสลามต้องเป็นอย่างไร ท่านอุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ ก็ถือว่าซูเราะตุนนูรนี้มีคุณค่าแก่ครอบครัว ท่านจึงสั่งสอนให้บรรดามุสลิมีนศึกษา อุละมาอฺหลายท่านเช่น ซัยยิด กุฏบฺ ก็ถือว่าซูเราะฮฺนี้เป็นซูเราะฮฺแห่งการอบรมขัดเกลา(ตัรบียะฮฺ)ครอบครัวโดย เฉพาะ ใครที่อยากรู้ว่าในทัศนะอิสลามต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในครอบครัวแม้กระทั่ง มารยาทส่วนตัว อิมามกุรฏุบียฺบอกว่า ซูเราะฮฺนี้เป็นซูเราะฮฺที่ถูกบัญญัติมาเพื่อสอนความบริสุทธิ์ในด้านอีมาน ให้มีความเลื่อมใสในหลักการศาสนา ให้มีความบริสุทธิ์ในเรื่องมารยาท ให้มีความโปร่งใส

ทำไมจึงเรียกว่าซูเราะฮฺอันนูร? นูรแปลว่าแสงสว่าง เพราะช่วงกลางของซูเราะฮฺมีอายะฮฺที่บอกว่า “อัลลอฮฺเป็นรัศมี เป็นแสงสว่างแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งมวล” อาจมีคำถามว่า ทำไมจึงตั้งชื่อซูเราะฮฺจากอายะฮฺเพียงอายะฮฺเดียว อุละมาอฺตีความว่า รัศมีหรือแสงสว่างของอัลลอฮฺนั้นจะบ่งบอกถึงรัศมีของพระองค์ในเชิงศาสน บัญญัติ การสอนมารยาท หรือชี้แนะกฎหมายต่างๆที่บรรดามุสลิมีนต้องปฏิบัติ “รัศมี” ก็คือ “อำนาจ” ในภาษาอาหรับ “นูร” คือ รัศมี และใช้ในความหมายว่า “อำนาจ” ด้วย

ซูเราะตุนนูร - อัลกุรอานพร้อมความหมาย

ครั้งที่่   soundcloud ดาวน์โหลด
1

   

1. นี่คือซูเราะฮฺหนึ่งที่เราได้ประทานมันลงมา และเราได้กำหนดเป็นข้อบังคับสิ่งที่มีอยู่ในมัน และเราได้ประทานโองการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในนั้นให้เป็นบทบัญญัติอันชัดแจ้ง เพื่อพวกเจ้าจักได้รำลึกใคร่ครวญ
2. หญิงมีชู้และชายมีชู้ พวกเจ้าจงโบยแต่ละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยที และอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้งสองนั้น ในบัญญัติของอัลลอฮฺเป็นอันขาด หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก และจงให้กลุ่มหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษเขาทั้งสอง

9.9 MB

2
 • อายะฮฺที่ 3-10 : บทลงโทษของการทำซินา,
 • การสาบานสาปแช่ง(มุลาอะนะฮฺ)เพื่อแสดงความบริสุทธิ์
 • บทบัญญัติสำหรับผู้ป้ายสีทำลายความบริสุทธิ์ของผู้อื่น

14.5 MB

3
 • อายะฮฺที่ 11-19
 • เมื่อพวกเจ้าได้ยินข่าวเท็จนี้ ทำไมบรรดามุอ์มินและบรรดามุอ์มินะฮ์ จึงไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวของพวกเขาเองในทางที่ดี และกล่าวว่า “นี่เป็นเรื่องโกหกอย่างชัดแจ้ง”
 • การเป็นพยาน
 • การเผยแพร่เรื่องบัดสีในสังคม

11.1 MB

4
 • อายะฮฺที่ 20-26
 • อย่าสาบานว่าจะไม่ให้ความช่ีวยเหลือแก่ญาติมิตร คนยากจน
 • การใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น จะถูกสาปแช่งทั้งโลกนี้และโลกหน้า
 • หญิงชั่วย่อมคู่ควรกับชายชั่ว และชายชั่วย่อมคู่ควรกับหญิงชั่ว และหญิงดีย่อมคู่ควรกับชายดี และชายดีย่อมคู่ควรกับหญิงดี
   

9.4 MB

5
 • อายะฮฺที่ 27-31 มารยาทในการเข้าบ้าน, มาตรการในการป้องกันซินาและจัดระเบียบสังคม
 • ให้ลดสายตา รักษาทวาร และปกปิดเครื่องประดับ
 • เอาเราะฮฺของมุสลิมะฮฺต่อหน้ามะหฺรอม, ผู้ที่ไม่ใช่มะหฺรอม, มุสลิมะฮฺ และหญิงต่างศาสนิก

10.5 MB

6
 • อายะฮฺที่ 32-33 การนิกาหฺ(แต่งงาน)และวะลี

9.9 MB

7
 • อายะฮฺที่ 33 (วะลาตุกริฮู...) - 35 (อัลลอฮุนูรุสสะมาวาติวัลอัรฎฺ...) 
 • การจัดระเบียบเรื่องทาส, ซินา, มุนาฟิกีน, การบังคับทาสีให้ผิดประเวณี,
 • อัลลอฮ์ทรงเป็นดวงประทีปแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน, นูร = ฮิดายะฮฺ ,
 • อีมานในหัวใจ เปรียบเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในช่องผนัง; อีมานคือน้ำมันตะเกียง พฤติกรรมคือรัศมีของตะเกียง

10.6 MB

8
 • อายะฮฺที่ 36-38
 • การสนับสนุนให้บูรณะมัสญิด(บ้านของอัลลอฮฺ) และหน้าที่ของผู้ศรัทธาต่อมัสญิด
 • มัสญิดเป็นสถาบันสำคัญในมัสญิด เป็นศูนย์กลางของสังคม
 • การตอบแทนแก่ผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธ

10.2 MB

9

 • อายะฮฺที่ 39-57
 • ฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับมุอฺมิน คือกาฟิร อยู่ในโลกนี้อย่างไร? สถานะของกาฟิรในอาคิเราะฮฺ ?
 • ผู้ปฏิเสธที่ทำความดี จะมีผลอย่างไร ?

11 MB

10
 • อายะฮฺ 58-64 มารยาทการขออนุญาตเข้าบ้านหรือเข้าห้อง,
 • มารยาทการขออนุญาต ก่อนที่จะแยกตัวออกจากกิจกรรม,
 • มารยาทการเรียกท่านนบี, นิสัยของมุนาฟิก

11 MB

 

 

WCimage
ตัฟซีรซูเราะตุนนูร