ตัฟซีรซูเราะตุนนูร

Submitted by dp6admin on Thu, 13/08/2009 - 17:40
สถานที่
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
รายละเอียด

อัลกุรอาน » ตัฟซีร » ซูเราะตุนนูร

 

ซูเราะตุนนูร - ซูเราะตุนนูร มีศาสนบัญญัติที่เกี่ยวกับมารยาท บุคคลโดยส่วนตัว ความเชื่อในอัลลอฮฺ ความตระหนักความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าของเรา และมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับครอบครัว การแต่งกาย โดยเฉพาะสุภาพสตรี การขออนุญาตเข้าบ้าน การที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร จะต้องมีความเป็นอยู่อย่างไร บทลงโทษเรื่องการทำซินา การใส่ร้าย เหล่านี้มีระบุในซูเราะห์นี้ ซึ่งเป็นซูเราะฮฺที่มีคุณค่าสำหรับครอบครัว

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา จะพูดกับลูกศิษย์ ลูกหลานและเครือญาติว่า ให้สอนลูกหลานศึกษาซูเราะฮฺอันนูร เพราะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้หญิงมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตัวในแบบของอิสลามต้องเป็นอย่างไร ท่านอุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ ก็ถือว่าซูเราะตุนนูรนี้มีคุณค่าแก่ครอบครัว ท่านจึงสั่งสอนให้บรรดามุสลิมีนศึกษา อุละมาอฺหลายท่านเช่น ซัยยิด กุฏบฺ ก็ถือว่าซูเราะฮฺนี้เป็นซูเราะฮฺแห่งการอบรมขัดเกลา(ตัรบียะฮฺ)ครอบครัวโดย เฉพาะ ใครที่อยากรู้ว่าในทัศนะอิสลามต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในครอบครัวแม้กระทั่ง มารยาทส่วนตัว อิมามกุรฏุบียฺบอกว่า ซูเราะฮฺนี้เป็นซูเราะฮฺที่ถูกบัญญัติมาเพื่อสอนความบริสุทธิ์ในด้านอีมาน ให้มีความเลื่อมใสในหลักการศาสนา ให้มีความบริสุทธิ์ในเรื่องมารยาท ให้มีความโปร่งใส

ทำไมจึงเรียกว่าซูเราะฮฺอันนูร? นูรแปลว่าแสงสว่าง เพราะช่วงกลางของซูเราะฮฺมีอายะฮฺที่บอกว่า “อัลลอฮฺเป็นรัศมี เป็นแสงสว่างแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งมวล” อาจมีคำถามว่า ทำไมจึงตั้งชื่อซูเราะฮฺจากอายะฮฺเพียงอายะฮฺเดียว อุละมาอฺตีความว่า รัศมีหรือแสงสว่างของอัลลอฮฺนั้นจะบ่งบอกถึงรัศมีของพระองค์ในเชิงศาสน บัญญัติ การสอนมารยาท หรือชี้แนะกฎหมายต่างๆที่บรรดามุสลิมีนต้องปฏิบัติ “รัศมี” ก็คือ “อำนาจ” ในภาษาอาหรับ “นูร” คือ รัศมี และใช้ในความหมายว่า “อำนาจ” ด้วย

 

ซูเราะตุนนูร - อัลกุรอานพร้อมความหมาย

ครั้งที่่   ดาวน์โหลด
1

   

1. นี่คือซูเราะฮฺหนึ่งที่เราได้ประทานมันลงมา และเราได้กำหนดเป็นข้อบังคับสิ่งที่มีอยู่ในมัน และเราได้ประทานโองการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในนั้นให้เป็นบทบัญญัติอันชัดแจ้ง เพื่อพวกเจ้าจักได้รำลึกใคร่ครวญ
2. หญิงมีชู้และชายมีชู้ พวกเจ้าจงโบยแต่ละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งร้อยที และอย่าให้ความสงสารยับยั้งการกระทำของพวกเจ้าต่อคนทั้งสองนั้น ในบัญญัติของอัลลอฮฺเป็นอันขาด หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก และจงให้กลุ่มหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพยานในการลงโทษเขาทั้งสอง

9.9 MB

2
  • อายะฮฺที่ 3-10 : บทลงโทษของการทำซินา, การสาบานสาปแช่ง(มุลาอะนะฮฺ)เพื่อแสดงความบริสุทธิ์, บทบัญญัติสำหรับผู้ป้ายสีทำลายความบริสุทธิ์ของผู้อื่น

14.5 MB

3
  • อายะฮฺที่ 11-19

11.1 MB

4
  • อายะฮฺที่ 20-26

9.4 MB

5
  • อายะฮฺที่ 27-31 มารยาทในการเข้าบ้าน, มาตรการในการป้องกันซินาและจัดระเบียบสังคม
  • ให้ลดสายตา รักษาทวาร และปกปิดเครื่องประดับ
  • เอาเราะฮฺของมุสลิมะฮฺต่อหน้ามะหฺรอม, ผู้ที่ไม่ใช่มะหฺรอม, มุสลิมะฮฺ และหญิงต่างศาสนิก

10.5 MB

6
  • อายะฮฺที่ 32-33 การนิกาหฺ(แต่งงาน)และวะลี

9.9 MB

7
  • อายะฮฺที่ 33 (วะลาตุกริฮู...) - 35 (อัลลอฮุนูรุสสะมาวาติวัลอัรฎฺ...) การจัดระเบียบเรื่องทาส, ซินา, มุนาฟิกีน, การบังคับทาสีให้ผิดประเวณี, อัลลอฮ์ทรงเป็นดวงประทีปแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน, นูร = ฮิดายะฮฺ 

10.6 MB

8

10.2 MB

9

11 MB

10
  • อายะฮฺ 58-64 มารยาทการขออนุญาตเข้าบ้านหรือเข้าห้อง, มารยาทการขออนุญาต ก่อนที่จะแยกตัวออกจากกิจกรรม, มารยาทการเรียกท่านนบี, นิสัยของมุนาฟิก

11 MB