ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน (3)

Submitted by dp6admin on Mon, 13/04/2009 - 15:52

อัลกุรอาน » ตัฟซีร » ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

อธิบายความหมายซูเราะฮฺอาลิอิมรอน โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วีดีโอ (ไม่ครบ)

IslamInThailand mp3 player

--------

รวมไฟล์เสียงและเอกสารประกอบการบรรยาย

WCimage
ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน