ตัฟซีรอิบนุกะซีร กับ ตัฟซีรอัลญะลาลัยนฺ แตกต่างกันอย่างไร และตัฟซีรเล่มไหนที่เราควรศึกษามากกว่ากัน ?

Submitted by dp6admin on Mon, 12/07/2010 - 08:07
คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ