การศึกษา

อัลลอฮฺส่งกุรอ่านมาเนี่ยให้มาประทับในหัวใจ
ที่พำนักของกุรอานนั้นไม่ใช่หิ้งนะ
อัลลอฮฺไม่ได้ประทานกุรอานลงมา เราจะได้พิมพ์กุรอานให้หรูหรา
หลายสำนักพิมพ์แบบนู้นแบบนี้ แล้วสุดท้ายนี้ มันก็จะอยู่ในตัวหนังสือตัวหมึกตัวนั้น น่ะ ไม่มีประโยชน์เลยนะ
นี่ไม่ใช่เป้าประสงค์ของพระเจ้า…
เชคริฎอ และ คุณมุฮัมมัดอาลี ตอเล็บ
มหาวิทยาลัยนัดวะตุ้ลอุละมาอฺ ประเทศอินเดีย
- ละหมาดตะฮัจจุด ร็อกอะฮฺแรกให้อ่านอายะตุลกุรซี 4 ครั้ง ร็อกอะฮฺ 2 อ่านอัลอิคลาศ 7 ครั้ง ถูกหรือเปล่า ?
- คำแนะนำและข้อควรระวังในการศึกษาศาสนาจากโซเชียล
- ช่วงเวลาที่ศึกษาหาความรู้ด้านศาสนา
- เวลาฝนตก
"...เมื่อพวกหนึ่งได้ชุมนุม ณ บ้านแห่งหนึ่งจากบ้านของอัลลอฮฺ (มัสยิด) ด้วยการอ่านคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ และการศึกษาหาความรู้กันและกัน ความสงบราบรื่นก็จะลงมายังพวกเขา และพวกเขาจะถูกปกคลุมด้วยความเมตตา (เราะหฺมัต) แห่งพระผู้เป็นเจ้า…
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เศาะฮาบะฮฺที่ใส่ใจในการรายงาน ท่องจำ เผยแพร่หะดีษของท่านนบี, อะฮฺลุซซุฟฟะฮฺ
อบูฮุร็อยเราะฮฺ (อับดุรเราะหฺมาน อิบนุศ็อครฺ อัดเดาซียฺ) -รายงานหะดีษมากที่สุด อยู่กับท่านนบี 3 ปี รายงานหะดีษประมาณ 5000 บท
- คุณค่าของความรู้, ให้แสวงหาความรู้ในทุกๆสถานการณ์
อิมามอะหมัด อิบนุฮัมบัล ถูกถามถึงอาจารย์ของท่าน (อิมามชาฟิอี) ท่านตอบว่า "ท่านเปรียบเสมือนสุขภาพสำหรับผู้คน และเสมือนดวงอาทิตย์สำหรับดุนยานี้"
- การยึดความรู้ เป็นสัญญาณกิยามะฮฺ
- การบิดเบือนบทบัญญัติ,
- การฉลองในเทศกาลต่างศาสนิก, การเลียนแบบต่างศาสนิก,
- เอกลักษณ์ของมุสลิม,
- คุณสมบัติของผู้ศรัทธา,
- ความรู้ที่มั่นคงเกิดจากการศึกษา
- กุรอานชำระล้างมลทิน ด้วยการเพิ่มพูนอีมาน
- ปรับทัศนคติของเรา ทำให้ผิดพลาดในชีวิตน้อยลง หากผิดพลาดก็มีทางกลับ
อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส กล่าวว่า
العلم يؤتى ولا يأتي - "ความรู้ต้องไปหามัน ไม่ใช่ให้มันมาหาเรา"
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์
العلماء ورثة الأنبياء - อุละมาอฺ(ผู้รู้)คือผู้รับมรดกจากบรรดานบี ﷺ
มุอ๊าซ อิบนุญะบัล ถ้าโลกนี้ไม่มี 3 อย่างนี้…