เมื่อข้าพเจ้าเยือนนัดวะตุ้ลอุละมาอฺ

Submitted by dp6admin on Sun, 30/04/2023 - 20:20
หัวข้อเรื่อง
เชคริฎอ และ คุณมุฮัมมัดอาลี ตอเล็บ
มหาวิทยาลัยนัดวะตุ้ลอุละมาอฺ ประเทศอินเดีย
สถานที่
โรงแรมรีเจ้นท์ รามคำแหง
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ความยาว
120.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

nadwa.jpg

WCimage
เมื่อข้าพเจ้าเยือนนัดวะตุ้ลอุละมาอฺ