อยากให้เชคอธิบายเพิ่มเติมที่เชคบอกว่า อุละมาอฺที่นัดวะตุ้ลอุละมาอฺมีทัศนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นนบี

Submitted by dp6admin on Thu, 15/07/2010 - 01:25

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ