คุณค่าของการศึกษาอัลกุรอานและหะดีษ

คุณค่าของการศึกษาอัลกุรอานและหะดีษ

Submitted by dp6admin on Mon, 03/07/2023 - 21:36
หัวข้อเรื่อง
นบีขอดุอาอฺให้ผู้ที่ศึกษาหะดีษ

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 162 (หะดีษที่ 32/1)

หะดีษที่ 32 - ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "ไม่มีความเสียหายใดๆ แก่ผู้อื่น และไม่มีความเสียหายซึ่งกันและกัน", สายรายงาน, คุณค่าของการศึกษาอัลกุรอานและหะดีษ, มรดกของบรรดานบี, มารยาทในการวิจารณ์บุคคลของอุละมาอฺ

 

ความยาว(นาที)
11 นาที
สถานที่
มัสญิดสันติชน รามคำแหง 112
วันที่