อัลหะดีษ

นบีขอดุอาอฺให้ผู้ที่ศึกษาหะดีษ

- คุณค่าและผลบุญของการศึกษาอัลกุรอานที่มัสจิด
- ศึกษาอัลกุรอานทำให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ
- นิอฺมะฮฺ 3 ประการคือ อัลลอฮฺทรงประทานคัมภีร์, ฮิกมะฮฺ, สอนในสิ่งที่เราไม่รู้ -- ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮฺมากขึ้น
- ศึกษาอัลกุรอานเพื่ออะไร ?
- อัลลอฮฺจะสนับสนุน(ช่วยเหลือ)…
- การสืบทอดหะดีษ, การวิเคราะห์สายรายงานหะดีษ,
ทำไมต้องศึกษาสายสืบหะดีษ, บุญคุณของนักวิชาการหะดีษ,
ทุกคนจะได้อยู่กับผู้นำของเขาในวันกิยามะฮฺ, ผู้นำของเราคือใคร (นบี เศาะฮาบะฮฺ หรือดารา นักฟุตบาล ?)
-หนังสือศ่อฮี้ฮฺอัลบุคอรี การตั้งหัวข้อ จัดหมวดหมู่หัวข้อ
บาบ 40- การที่อิมามตักเตือนผู้คนในการให้ละหมาดเต็มที่(ให้สมบูรณ์) และการเอ่ยถึงกิบละฮฺ
- หน้าที่ของอิมามในละหมาด
- ท่านนบีตักเตือนมะอฺมูมเรื่องคุชูอฺในละหมาด
- ความสำคัญของกิบละฮฺ -…

ได้อ่านข้อความพี่น้องบางท่านว่า

"ใครมีไข้สูง หรือกำลังมีไข้ ขอแนะนำให้เช็ดตัวช่วงระหว่างมักริบถึงอิชาอฺ
ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัด ซล.…

สวนสวรรค์ถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่อารมณ์ไม่ชอบ
การตอบแทนคุณงามความดีและความชั่ว,
หะดีษที่สร้างความหวังและความละอายต่ออัลลอฮฺตะอาลา,
1 ความดีจะถูกคิดเป็น 10-700 เท่า,
การก่อความเสียหายในการคืนดีหลังจากหย่า (ร็อจญฺอะฮฺ, เราะเยาะอฺ), สายรายงานหะดีษ(อะซานีด)ของเชคริฎอ หนังสือญามิอุลอุลูมวัลหิกัม, เศาะฮี้ฮฺอิมามบุคอรียฺ, สายรายงานหะดีษลูกโซ่ด้วยความรัก อัลมุซัลซัลบิลมะฮับบะฮฺ,