อัลหะดีษ

เตาบะฮฺ, กลับเนื้อกลับตัว, ออกจากแหล่งที่มีความชั่ว ไปยังแหล่งที่มีความดี, ชายที่ฆ่า 99 ชีวิตแล้วเตาบัต
3 ประการที่จะนำมาซึ่งความหายนะ - ความตระหนี่, การทำตามอารมณ์, เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเกินไป
ความสำคัญของการศึกษาหะดีษ, การปลอมหะดีษและการลงโทษ,
มาตรการตรวจสอบหะดีษ,
ประวัติการรวบรวมหะดีษ, การรวบรวมหะดีษหมวดหมู่ต่างๆ,
ประวัติการรวบรวม "ญะวามิอุลกะลิม(สำนวนสั้นๆ แต่ความหมายลึกซึ้ง)" โดยนักวิชาการหลายๆ ท่าน,
หะดีษที่ 1 กิจการงานทั้งหลายขึ้นกับเจตนา…

 

คำถาม : หะดีษศ่อเฮียะฮฺ กับ หะดีษฎออีฟ หมายความว่า? แตกต่างกันอย่างไร?