นบีอิบรอฮีม

อัลลอฮฺมอบศาสนาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่คนที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่, ฮิดายะฮฺอยู่ที่อัลลอฮฺ, ฮิกมะฮฺและความรอบรู้,
การดะอฺวะอฺของนบีอิบรอฮีม,
ดุอาอฺของนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม
มุสลิมต้องเสียสละเพื่ออัลลอฮฺตะอาลา, ครอบครัวตัวอย่างสำหรับผู้ศรัทธา, ความเป็นมาของการเชือดกุรบาน, การทำฮัจญ์ตามแบบอย่างนบีอิบรอฮีม,กาเรเสียสละคือดวงวิญญาณของชีวิตมุสลิม มุสลิมอยู่ในโลกนี้ไม่ยอมเสียสละเพื่ออัลลอฮฺตะอาลา ไม่ใช่มุสลิม..., มุสลิมต้องทำให้ว่าชีวิตของเขาเป็ฯชีวิตแห่งการเสียสละ…
ฉายาของท่าน, ศาสนา, การอพยพ(อิรัก-อียิปต์-(ชาม)ฟิลัสฏีน-มักกะฮฺ), นางฮาญัร,
ประวัติซุนนะฮฺในประเทศไทย, ตัฟซีร/การอธิบายความหมายและการตีความอัลกุรอานของ ชัยคฺญะมาลุดดีน อัลอัฟฆอนี (แนวปรัชญา,อุปมา-เปรียบเทียบ), มุฮัมมัด อับดุฮฺ, ชัยคฺมุฮัมมัดเราะชีด ริฎอ, มุฮัมมัดอะลี อัลลาฮูรี (ก็อดยานียฺ), อับดุลลอฮฺ ยูซุฟ อะลี, มุฮัมมัด อะซัด (ชาวยุโรป),…