พระองค์ทรงสร้างฉัน แล้วทรงชี้แนะทางแก่ฉัน

พระองค์ทรงสร้างฉัน แล้วทรงชี้แนะทางแก่ฉัน

Submitted by dp6admin on Sat, 13/06/2020 - 20:06

26:78 พระองค์ทรงสร้างฉัน แล้วพระองค์ทรงชี้แนะทาง(ฮิดายะฮฺ)แก่ฉัน 
26:79 และพระองค์ทรงประทานอาหารให้ฉันและทรงให้น้ำดื่มแก่ฉัน
26:80 และเมื่อฉันป่วย ดังนั้นพระองค์ทรงให้ฉันหายป่วย 

- นบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม -

ส่วนหนึ่งจากอรรถาธิบาย "ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 52 (อายะฮฺ 76-79)"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
www.islaminthailand.org/dp8/audio/2015-01-06/5692

ความยาว(นาที)
11 นาที
วันที่