1043 หะดีษศ่อเฮียะฮฺกับหะดีษฎออีฟ

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:32

 

คำถาม : หะดีษศ่อเฮียะฮฺ กับ หะดีษฎออีฟ หมายความว่า? แตกต่างกันอย่างไร?

และมีวิธีนำเอาหะดิษทั้ง 2 มาใช้อย่างไรจึงจะถูกหลักซุนนะฮฺ ?

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

หะดีษฎออีฟ คือ หะดีษที่ตรวจสอบสายสืบแล้วปรากฏว่าไม่น่าเชื่อถือ จึงไม่อนุญาตให้นำมาปฏิบัติโดยเด็ดขาด และหะดีษศ่อเฮียะฮฺที่ถูกตรวจสอบแล้วพบว่าน่าเชื่อถือ จึงเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติได้

หะดีษศ่อเฮียะฮฺกับหะดีษเมาฎัวะอฺเอามารวมกันไม่ได้ หมายถึงต้องทิ้งหะดีษฎออีฟและยึดในหะดีษศ่อเฮียะฮฺ แต่ต้องคำนึงว่าอุละมาอฺหะดีษอาจจะมีข้อวิเคราะห์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตรวจสอบหะดีษ จึงอาจมีทัศนะที่ไม่เหมือนกันต่อหะดีษบทเดียว สำหรับผู้วินิจฉัยก็ต้องคำนึงถึงประเด็นนี้ ขณะวินิจฉัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ต้องอ้างอิงถึงหะดีษบทนี้ แต่สำหรับคนทั่วไปก็ให้ถามผู้รู้ที่เขาเชื่อถือและยึดคำวินิจฉัยของเขาเป็นหลัก

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ