คุฏบะฮฺ

การวะฟาตของท่านนบี ﷺ

Submitted by dp6admin on Mon, 11/03/2019 - 11:40
หัวข้อเรื่อง
วะฟาต - การเสียชีวิต
สถานที่
มัสยิดอัลฟะลาฮฺ ปตท.ปาลัส ปัตตานี
วันที่

คุฏบะฮฺ : พลังแห่งดะอฺวะฮฺ

Submitted by dp6admin on Wed, 19/12/2018 - 21:42
หัวข้อเรื่อง
"พลังเเห่งดะอวะฮ" โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ
สถานที่
มัสยิดอัลฟาลาฮฺ ปตท.2 ปาลัส ปัตตานี
วันที่

บนเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาที่ถูกต้อง, วิกฤติอักศอ

Submitted by admin on Mon, 24/07/2017 - 17:12
Image
หัวข้อเรื่อง
ดะอฺวะฮฺเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคน, ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการดะอฺวะฮฺ, วิกฤติอักศอ ก.ค.60
สถานที่
มัสยิดอัลฟาลาหฺ (ปตท.ปาลัส2)
วันที่

คุฏบะฮฺอีดิ้ลฟิฏรฺ 1437

Submitted by admin on Fri, 08/07/2016 - 17:36
หัวข้อเรื่อง
ศรัทธาและยืนหยัด(อัลอิสติกอมะฮฺ)
สถานที่
มุศ็อลลา White Channel รามคำแหง 155
วันที่