ซูเราะฮฺ อัลกะฮฟฺ (พร้อมความหมาย)

ซูเราะฮฺ อัลกะฮฟฺ (พร้อมความหมาย)

Submitted by dp6admin on Fri, 10/07/2020 - 15:01

#ซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺ 1 อายะฮฺ 1-31 : ชาวถ้ำ
https://fb.watch/mkHGtEYBZ2/

#ซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺ 2 อายะฮฺ 32-59 : เจ้าของสวน, วันกิยามะฮฺ, อิบลีส
https://fb.watch/mkHH8ljC_d/

#ซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺ 3 (อายะฮฺ 60-110) อายะฮฺ 60-110 : นบีมูซาและอัลเคาะฎิร, ซุลก็อรนัยนฺ, ยะอฺญูจมะอฺญูจ
https://fb.watch/mkHIgmALMH/

ดาวน์โหลดอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺ ซูเราะฮฺเดียว Surah-Kahf-ar.pdf

018-kahf-ar.jpg

ดาวน์โหลด อัลกุรอานแปลไทย ซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺ ซูเราะฮฺเดียว

018-al-kahf_Juz_15_16

018-kahf-ar-th.jpg

 

 

 

   

อายะฮฺ 1-10

ความยาว(นาที)
48 นาที