1841 การนำกุรอานมาใช้ในชีวิตจะต้องทำอย่างไร?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:30

คำตอบ "ต้องศึกษาให้ละเอียด ครบถ้วน ต่อเนื่อง ด้วยความรักความปรารถนาดีต่ออัลลอฮฺ ว่านี่คือสาส์นจากอัลลอฮฺเป็นธรรมนูญสำคัญในชีวิตเรา และเราต้องการทางนำในชีวิต และนำสิ่งที่เราศึกษามาเปลี่ยนชีวิตเรา ให้อัลกุรอานมาเป็นรูปธรรมเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตของเรา

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

 

-------

วันที่ตอบ