1630 เยาวชนปัจจุบันควรจะพัฒนาศักยภาพด้านใดบ้าง, มีข้อแนะนำในการศึกษาอัลกุรอาน

Submitted by dp6admin on Wed, 09/05/2012 - 14:37
คำถาม
เยาวชนปัจจุบันควรจะพัฒนาศักยภาพด้านใดบ้าง (เยาวชนมุสลิมที่ไม่รู้เรื่องอิสลาม น่าอับอายมาก; เข้าใจศาสนา นำศาสนามาใช้ในชีวิต อ่านและทำความเข้าใจอัลกุรอาน(และหะดีษ)ให้มาก, เชคมีข้อแนะนำในการศึกษาอัลกุรอานอย่างไร

คำตอบ

วันที่ตอบ