มีประชุมวาระพิเศษ จะละหมาดอัสริรวมในเวลาดุฮฺริได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 02/03/2010 - 05:04
คำถาม
มีประชุมวาระพิเศษตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงแล้วพักได้ละหมาดดุฮฺริ ประชุมต่อถึง 5 โมงเย็นเสร็จแล้วก็ต้องออกเดินทางทันที จะละหมาดอัสริรวมในเวลาดุฮฺริได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ