ข้อควรรู้เกี่ยวกับซะกาต

ข้อควรรู้เกี่ยวกับซะกาต

Submitted by dp6admin on Fri, 29/09/2023 - 15:31
หัวข้อเรื่อง
- ลำดับความจำเป็นในการให้ซะกาต
- คนที่เงินน้อยกว่านิศอบ(พิกัดออกซะกาต) ก็ออกซะกาตได้
- ไม่ครบรอบปี ก็ออกซะกาตได้
- ผู้มีสิทธิรับซะกาต จะไม่รับก็ได้
- ท่านนบีห้ามลุกหลานและเครือญาติรับซะกาต
- ไม่มีความจำเป็น ก็อย่ารับซะกาต
- อัลลอฮฺสรรเสริญผู้ที่ไม่แบมือรับซะกาต

จาก "ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 40 (อายะฮฺ 60-4 ซะกาต) | 12/9/66"

ความยาว(นาที)
11 นาที
วันที่