ซะกาต

- ให้ซะกาตได้ไหม ?
- 8 จำพวกที่มีสิทธิรับซะกาต
เกาะบีเศาะฮฺ (เศาะฮาบะฮฺ) กล่าวว่า "ฉันได้แบกภาระหนึ่ง ฉันได้ไปหาท่านนบี ﷺ และขอความช่วยเหลือ ท่านนบีบอกให้ฉันรอ จนกระทั่งซะกาตถูกส่งมา
เราอาจจะแบกภาระนี้แทนท่านทั้งหมดหรือจะช่วยเหลือบางส่วน
ท่านนบีได้ให้คำสั่งสอนแก่เกาะบีเซาะฮฺที่มีค่ามาก...

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 6/9/66

- ลำดับความจำเป็นในการให้ซะกาต
- คนที่เงินน้อยกว่านิศอบ(พิกัดออกซะกาต) ก็ออกซะกาตได้
- ไม่ครบรอบปี ก็ออกซะกาตได้
- ผู้มีสิทธิรับซะกาต จะไม่รับก็ได้
- ท่านนบีห้ามลุกหลานและเครือญาติรับซะกาต
- ไม่มีความจำเป็น ก็อย่ารับซะกาต
-…
ผู้มีสิทธิรับซะกาต : 6 อัลฆอริมีน - คนที่ประสบกับความเสียหาย ซึ่งมี 2 ประเภท
1- ความเสียหายที่เกิดกับตัวเอง (ร่างกายหรือทรัพย์สิน) - ผู็มีหนี้สิน
2- ความเสียหายที่เกิดกับคนอื่น - แบกหนี้แทนคนอื่น
หะดีษ : ไม่อนุญาตให้ขอซะกาต ยกเว้น 3 กรณี
ผู้มีสิทธิรับซะกาต
5 ไถ่ทาส (ปล่อยทาส) ปัจจุบันยังมีทาสไหม ?
7 ในหนทางของอัลลอฮฺ - فِي سَبِيلِ اللَّهِ
- รวมถึงทุกสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของสังคมมุสลิม และมีความชอบตามการสั่งสอนของอัลลอฮฺ เช่น คนยากจน การศึกษา
8 อิบนุสสะบีล
- ระบบซะกาตในอิสลาม ต่างจากภาษีอย่างไร ?
- "เศาะดะเกาะฮฺ" และ "ซะกาต"
- ซะกาตเป็นสิทธิของใคร 8 จำพวก
1- อัลฟุเกาะรออฺ (บรรดาผู้ที่ยากจน, ฟะกีร)
2- อัลมะซากีน (บรรดาผู้ที่ขัดสน, มิสกีน)
- ควรให้ซะกาตเท่าไหร่ ? อย่างไร ?
- ซะกาต…

-- ฟะกีรหรือมิสกีน 
1- สถานะการเงิน ไม่มีเลย หรือมีแต่ไม่พอ อาจจะมีบ้าน แต่ไม่มีเงินพอใช้
2- อ่อนแอไม่สามารถดิ้นรนทำมาหากินได้ หรือทำงานได้แต่ก็ไม่พอใช้จ่าย
-…