1049 นำเงินซะกาตไปช่วยพี่น้องที่ปากีสถานได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:50
คำถาม
สามารถนำเงินซะกาตมาช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยที่ปากีสถานได้มั้ยครับ หรือว่าสมควรที่จะให้แก่พี่น้องในประเทศมากกว่ากันครับ

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ได้ครับ คณะอุละมาอฺมุสลิมหลายสถาบันในโลกมุสลิมเรียกร้องให้โลกมุสลิมรณรงค์บริจาคทรัพย์จากเงินซะกาตส่วนหนึ่งให้แก่พี่น้องมุสลิมในประเทศปากีสถาน เพราะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากจริง และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และพวกเขาอยู่ใน 8 จำพวกอย่างแน่นอน และการย้ายซะกาตจากเมืองของผู้บริจาคซะกาตนั้นกระทำได้หากมีความจำเป็นในทัศนะที่ถูกต้อง

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

15 ต.ค. 48

วันที่ตอบ