เศาะดะเกาะฮฺ

- ระบบซะกาตในอิสลาม ต่างจากภาษีอย่างไร ?
- "เศาะดะเกาะฮฺ" และ "ซะกาต"
- ซะกาตเป็นสิทธิของใคร 8 จำพวก
1- อัลฟุเกาะรออฺ (บรรดาผู้ที่ยากจน, ฟะกีร)
2- อัลมะซากีน (บรรดาผู้ที่ขัดสน, มิสกีน)
- ควรให้ซะกาตเท่าไหร่ ? อย่างไร ?
- ซะกาต…
"บางคนนำเงินมาใช้จ่ายให้ครอบครัวโดยเหนียตเศาะดะเกาะฮฺ"
"เศาะดะเกาะฮฺที่ประเสริฐที่สุดคือให้กับคนใกล้ตัว"
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "มนุษย์มี 360 ชิ้นกระดูก หรือมี 36 หมวด(ข้อ)กระดูก จำเป็นต่อกระดูกทุกข้อต้องทำ #เศาะดะเกาะฮฺ (#บริจาค)เป็นการขอบคุณ"

มีผู้กล่าว(ถาม)ว่า "แล้วคนที่ไม่มีเงินทำเศาะดะเกาะฮฺล่ะครับ"
ท่านนบีตอบว่า "…

  الحديث السادس والعشرون

عَنْ أَبي هُرَيرةَ  ، قال : قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :…
40- การมอบคุมสฺเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน
หะดีษ 53 ทรัพย์เชลย
41- อะมั้ลขึ้นอยู่กับนิยะฮฺ และหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ, และทุกคนจะได้เท่าที่ตนเองตั้งเจตนาไว้, เพิ่มเหนียต เพิ่มผลบุญ
หะดีษ 54 การงานขึ้นอยู่กับเจตนา
หะดีษ 55 เศาะดะเกาะฮฺเพื่อนะฟะเกาะฮฺ
หะดีษ 56…
ความยากลำบากในวันกิยามะฮฺ, ผู้ใดปกปิดความอับอายของมุสลิม อัลลอฮฺจะทรงปิดความอับอายของเขาทั้งในโลกนี้และอาคิเราะฮฺ,