เศาะดะเกาะฮฺ

สาเหตุของการประทานอายะฮฺนี้ - เตาบัตของอบูลุบาบะฮฺ และศ่อฮาบะฮฺที่ไม่ไปร่วมสงครามตะบู๊กโดยไม่มีเหตุผล
- สารภาพผิด : เงื่อนไขสำคัญในการเตาบัต
- เสาในมัสจิดนบี สำคัญอย่างไร
- การบนบานว่าจะบริจาคทรัพย์สินทั้งหมด
- ล้างมลทินด้วยการเศาะดะเกาะฮฺ
- เศาะดะเกาะฮฺลับ…
เกาะบีเศาะฮฺ (เศาะฮาบะฮฺ) กล่าวว่า "ฉันได้แบกภาระหนึ่ง ฉันได้ไปหาท่านนบี ﷺ และขอความช่วยเหลือ ท่านนบีบอกให้ฉันรอ จนกระทั่งซะกาตถูกส่งมา
เราอาจจะแบกภาระนี้แทนท่านทั้งหมดหรือจะช่วยเหลือบางส่วน
ท่านนบีได้ให้คำสั่งสอนแก่เกาะบีเซาะฮฺที่มีค่ามาก...
- ลำดับความจำเป็นในการให้ซะกาต
- คนที่เงินน้อยกว่านิศอบ(พิกัดออกซะกาต) ก็ออกซะกาตได้
- ไม่ครบรอบปี ก็ออกซะกาตได้
- ผู้มีสิทธิรับซะกาต จะไม่รับก็ได้
- ท่านนบีห้ามลุกหลานและเครือญาติรับซะกาต
- ไม่มีความจำเป็น ก็อย่ารับซะกาต
-…
- ระบบซะกาตในอิสลาม ต่างจากภาษีอย่างไร ?
- "เศาะดะเกาะฮฺ" และ "ซะกาต"
- ซะกาตเป็นสิทธิของใคร 8 จำพวก
1- อัลฟุเกาะรออฺ (บรรดาผู้ที่ยากจน, ฟะกีร)
2- อัลมะซากีน (บรรดาผู้ที่ขัดสน, มิสกีน)
- ควรให้ซะกาตเท่าไหร่ ? อย่างไร ?
- ซะกาต…
"บางคนนำเงินมาใช้จ่ายให้ครอบครัวโดยเหนียตเศาะดะเกาะฮฺ"
"เศาะดะเกาะฮฺที่ประเสริฐที่สุดคือให้กับคนใกล้ตัว"
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "มนุษย์มี 360 ชิ้นกระดูก หรือมี 36 หมวด(ข้อ)กระดูก จำเป็นต่อกระดูกทุกข้อต้องทำ #เศาะดะเกาะฮฺ (#บริจาค)เป็นการขอบคุณ"

มีผู้กล่าว(ถาม)ว่า "แล้วคนที่ไม่มีเงินทำเศาะดะเกาะฮฺล่ะครับ"
ท่านนบีตอบว่า "…