เศาะดะเกาะฮฺ(การบริจาค)ที่ประเสริฐ

เศาะดะเกาะฮฺ(การบริจาค)ที่ประเสริฐ

Submitted by dp6admin on Sun, 12/03/2023 - 15:14
หัวข้อเรื่อง
"บางคนนำเงินมาใช้จ่ายให้ครอบครัวโดยเหนียตเศาะดะเกาะฮฺ"
"เศาะดะเกาะฮฺที่ประเสริฐที่สุดคือให้กับคนใกล้ตัว"

ส่วนหนึ่งจาก "เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 17 (กิตาบุลอีมาน 13)

ความยาว(นาที)
5 นาที