1115 มีเงิน 4-5 แสน แล้วมีญาติมาให้ซะกาตเพื่อไปทำฮัจญฺ การทำฮัจญฺของเราเศาะฮฺมั้ย และการออกซะกาตของญาติเราถูกต้องหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 21/12/2009 - 14:25
คำถาม
มีเงิน 4-5 แสน แล้วมีญาติมาให้ซะกาตเพื่อไปทำฮัจญฺ การทำฮัจญฺของเราเศาะฮฺมั้ย และการออกซะกาตของญาติเราถูกต้องหรือไม่

---

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ