หากเราขอดุอาอฺไว้ว่า ถ้าคนๆนี้ใช่สำหรับเรา (ในเรื่องความรัก) ขอให้มีสัญญานบ่งบอกแล้วพอเรานอน เราก็ฝันว่า...

Submitted by dp6admin on Fri, 30/04/2010 - 15:34
คำถาม
หากเราขอดุอาอฺไว้ว่า ถ้าคนๆนี้ใช่สำหรับเรา (ในเรื่องความรัก) ขอให้มีสัญญานบ่งบอกแล้วพอเรานอน เราก็ฝันว่าเขามาบอกว่า เขารักผู้หญิงสองคน คนแรกคือ ภรรยา (คนแรก) ของเขา คนที่สองคือเราแบบนี้จะเชื่อในความฝันได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

วันที่ตอบ