ความฝัน

- ความฝันที่เป็นฮิดายะฮฺจากอัลลอฮฺ
- ความฝันของซะอดฺ อิบนุอบีวักกอศ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ
หะดีษที่ 3 (เริ่มต้นวะฮยฺด้วยความฝันที่ดี(รุยา)),
ศาสตร์ในการทำนายฝัน - ข้อควรระวังในเรื่องความฝัน, ความฝันที่ทำให้คนหลง
เหตุการณ์รับวะฮยฺที่ถ้ำหิรออฺ,
บทบาทของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ
ไปหาวะเราะเกาะฮฺ อิบนุเนาฟัล