ความฝัน

ชัยฏอนจะแปลงร่างเป็นท่านนบีไม่ได้ แม้ในฝัน ถ้าฝันเห็นท่านนบี ก็ต้องตรวจสอบลักษณะให้ชัดเจนว่าเป็นท่านนบี
ยิวยังรู้ลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ เหมือนรู้จักลูกตัวเอง แล้วมุสลิมล่ะรู้จักท่านนบีแค่ไหน ?
- ความฝันที่เป็นฮิดายะฮฺจากอัลลอฮฺ
- ความฝันของซะอดฺ อิบนุอบีวักกอศ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ
หะดีษที่ 3 (เริ่มต้นวะฮยฺด้วยความฝันที่ดี(รุยา)),
ศาสตร์ในการทำนายฝัน - ข้อควรระวังในเรื่องความฝัน, ความฝันที่ทำให้คนหลง
เหตุการณ์รับวะฮยฺที่ถ้ำหิรออฺ,
บทบาทของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ
ไปหาวะเราะเกาะฮฺ อิบนุเนาฟัล