1162 ถ้าฝันถึงนบีนี้หมายความว่าอย่างไร แล้วบั้นปลายชีวิตของเขานั้นตามความเป็นจริงแล้วมีสิทธิที่จะลงนรกหรือไม่

Submitted by dp6admin on Sat, 23/01/2010 - 20:34
คำถาม
มีคนมาถามว่าถ้าฝันถึงนบีนี้หมายความว่าอย่างไร แล้วบั้นปลายชีวิตของเขานั้นตามความเป็นจริงแล้วมีสิทธิที่จะลงนรกหรือไม่

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ