ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง

ความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างชายหญิงในสังคม, การเลือกคู่ครอง