1551 ฝันว่ามีเด็กอายุ 14 ปี พบก้อนหินสามก้อน สามารถเอาหินนี้ไปรักษาโรคได้

Submitted by dp6admin on Fri, 19/08/2011 - 11:35
คำถาม
1- สิ่งจำแนกระหว่างฝันที่เป็นรุอฺยากับฝันทั่วๆไปหรือฝันที่มาจากชัยฏอน(ฮุลมฺ) //
2- ฝันว่ามีเด็กอายุ 14 ปี พบก้อนหินสามก้อน สามารถเอาหินนี้ไปรักษาโรคได้ไหม?

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ