คู่มือการทำอุมเราะฮฺฉบับย่อ

Submitted by dp6admin on Sun, 04/10/2009 - 09:09

เนื้อหา : การกล่าวลา, ดุอาอฺเมื่อจะขึ้นยานพาหนะทุกชนิด, รุกุ่นของอุมเราะฮฺ, ลักษณะของการทำอุมเราะฮฺ, ผู้ครองเอี๊ยะหฺรอม, ข้อห้ามระหว่างเอี๊ยะหฺรอม, คำอัตตัลบิยะฮฺ, ดุอาอฺเข้ามัสญิด, ฏอว้าฟ, สะแอ, ดุอาอฺในละหมาดญะนาซะฮฺ, ดุอาอฺเยี่ยมกุบู้ร, ดุอาอฺทั่วไป(คำอ่าน)

--- ดาวน์โหลดหนังสือ (ขาวดำ) ---

-- ดาวน์โหลดหนังสือ (สี)--

  อุมเราะฮฺฉบับย่อ.jpg

อุมเราะ1.jpg  อุมเราะ1.jpg

ประเภทเนื้อหา
WCimage
คู่มือการทำอุมเราะฮฺฉบับย่อ