การทำอุมเราะฮฺ ในการเดินทางครั้งเดียวทำอุมเราะฮฺได้กี่ครั้ง หากทำได้ครั้งเดียวเวลาที่เหลือจะทำอะไรดี